Registrace společnosti

Zástupce společnosti
*
*
*
*
Souhlasím s uchováváním a zpracováváním osobních údajů
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, do případného odvolání. Získané údaje jsou využívány za účelem evidence osob zapojených v projektu, komunikace s nimi a pro potřeby donátora projektu, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon) jsou prostřednictvím tohoto webu předávány třetím stranám (registrovaní studenti).

Společnost
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
Lze vybrat více možnosti za pomocí stisknutí klávesy CTRL.
**
Lze vybrat více možnosti za pomocí stisknutí klávesy CTRL.

Lze vybrat více možnosti za pomocí stisknutí klávesy CTRL.
**
Lze vybrat více možnosti za pomocí stisknutí klávesy CTRL.
**
Lze vybrat více možnosti za pomocí stisknutí klávesy CTRL.
Kontaktní osoby:
Kontaktní osoby přidávejte pouze s jejich výslovným souhlasem se zpracováním uváděných údajů – dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, do případného odvolání. Získané údaje jsou využívány za účelem evidence osob zapojených v projektu, komunikace s nimi a pro potřeby donátora projektu, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon) jsou prostřednictvím tohoto webu předávány třetím stranám (registrovaní studenti).
Odesláním registrace čestně prohlašujete, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. V případě uvedení nepravdivých údajů nesete plnou odpovědnost za škody případně způsobené hlavnímu řešiteli projektu či jiným zúčastněným subjektům.
Přihlásit se


Zapomněl(a) jsem heslo »
Registrace studenta Registrace společnosti
Newsletter

Přihlašte se o novinky

Napište nám: