O projektu

Příjemce dotace: Centrum pasivního domu

Partneři projektu:
Vyšší odborná škola Volyně
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta architektury a Fakulta stavební
Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Realizace: 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014

Zdroj financování: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt reaguje na nedostatek kontaktů a příležitostí k přenosu informací a praktických zkušeností mezi studenty, pedagogy a akademiky stavebních VOŠ a VŠ a soukromým sektorem zabývajícím se úsporami energie v budovách, návrhem a výstavbou pasivních domů.


Hlavní aktivity projektu:


SPOLUPRÁCE

Stáže studentů ve firmách a neziskových organizacích
Studenti dostanou příležitost absolvovat krátkodobé či dlouhodobé stáže, během nichž se budou podílet na odborných aktivitách a získávat tak nové zkušenosti a praktické dovednosti. Firmy a organizace si takto mohou vychovat budoucí pracovníky, příp. získat jiný, čerstvý pohled na obor, jímž se zabývají.
Máte zájem o stáž nebo stážisty? Pomůže vám naše burza stáží (po přihlášení).

Exkurze do výrobních provozů a pasivních domů
Studenti, pedagogičtí a výzkumní pracovníci a další odborníci dostanou příležitost nejen nahlédnout do zákulisí toho, jak jejich „kolegové“ staví pasivní domy, ale také možnost sdílet své názory a pohled na věc. Po ČR se bude vyjíždět na jednodenní exkurze, do zahraničí pak na dvoudenní.
Rádi byste se nějaké exkurze zúčastnili? Zkuste se přihlásit (pouze pro registrované studenty).
 

KOMUNIKACE

Seznamovací interaktivní semináře
Na každé škole proběhne seznamovací seminář k projektu. Studenti, pedagogové a zástupci firem se seznámí nejen s tím, co jim nabízí aktivity projektu, ale hlavně vzájemně naváží kontakty pro případnou další spolupráci v budoucnu.

Diskuzní fóra
Během projektu proběhne celkem 8 diskusních fór (střídavě u jednotlivých partnerů projektu). Jedná se o neformální diskuse studentů, odborníků a zástupců firem na vybrané aktuální téma.

Konference
V rámci projektu se uskuteční také tradiční mezinárodní konference. Konference PASIVNÍ DOMY 2012, kterou 25. – 26. října pořádá Centrum pasivního domu. A konference ZDRAVÉ DOMY 2013 a 2014 pořádanou Fakultou architektury VUT v Brně. Opět skvělá příležitost nejen pro studenty, jak se dozvědět informace o aktuálních poznatcích v oboru. A také možnost diskutovat, konfrontovat názory, navázat kontakty a spolupráci.

Přihlásit se


Zapomněl(a) jsem heslo »
Registrace studenta Registrace společnosti
Napište nám: